- WhatsApp Image 2024 05 13 at 17.42.33

Punt d’assessorament d’emprenedors i talent creatiu (PAETC): Cultura, Art i Disseny del Baix Montseny

Els fundadors de Kalart, conjuntament amb una dotzena de col·laboradors experts en diferents àrees, creen un servei d’assessorament per a professionals del sector creatiu i cultural.

L’objectiu és poder oferir orientació i donar recolzament per a què les iniciatives privades dels professionals d’aquests sectors puguin ser empresarialment viables i econòmicament sostenibles sense que hi hagi una dependència de les subvencions i ajudes públiques.

Aquest punt d’assessorament estarà ubicat a Kalart, i funcionarà a hores convingudes.

S’oferirà servei de mentoria, de coaching i suport específic amb col·laboradors externs en matèria de:

 • Gestió cultural
 • Marketing – Plà de
 • Viabilitat
 • Promoció-Difusió
 • Finançament i Captació de fons.


La primera sessió, de 1h, serà gratuita, i servirà per fer una valoració integral de la situació del professional i del seu projecte o proposta.

S’utilitzara metodolgies àgils, per poder determinar aviat les possibilitats de cada projecte, ja sigui en fase de incubació, de prototipatge, de test/validació o en fase d’acceleració/escalda.

Per a més informació podeu contactar al 677 95 030 o enviar un correu a
[email protected]

Punto de Asesoramiento para Emprendedores y Talento Creativo (PAETC): Cultura, Arte y Diseño del Baix Montseny

Los fundadores de Kalart, junto con una docena de colaboradores expertos en diferentes áreas, crean un servicio de asesoramiento para profesionales del sector creativo y cultural.

El objetivo es poder ofrecer orientación y apoyo para que las iniciativas privadas de los profesionales de estos sectores puedan ser empresarialmente viables y económicamente sostenibles sin depender de subvenciones y ayudas públicas.

Este punto de asesoramiento estará ubicado en Kalart y funcionará en horas convenidas.

Se ofrecerá servicio de mentoría, coaching y apoyo específico con colaboradores externos en materia de:

 • Gestión cultural
 • Marketing – Plan de Viabilidad
 • Promoción-Difusión
 • Financiamiento y Captación de fondos.


La primera sesión, de 1 hora, será gratuita y servirá para hacer una valoración integral de la situación del profesional y de su proyecto o propuesta.

Se utilizarán metodologías ágiles para determinar rápidamente las posibilidades de cada proyecto, ya sea en fase de incubación, de prototipado, de test/validación o en fase de aceleración/escalado.

Para más información puedes contactar al 677 95 030 o enviar un correo a
[email protected]

Entrepreneurship and Creative Talent Advisory Office (ECTAO): Culture, Art, and Design of Baix Montseny Valley

The founders of Kalart, along with a dozen of expert collaborators in different areas, create an advisory service for professionals in the creative and cultural sector.

The goal is to provide guidance and support so that the private initiatives of professionals in these sectors can be business viable and economically sustainable without depending on subsidies and public aid.

This advisory point will be located at Kalart and will operate at agreed-upon hours.

Services offered will include mentoring, coaching, and specific support with external collaborators in the following areas:

 • Cultural management
 • Marketing – Viability Plan
 • Promotion
 • Financing and Fundraising.

The first session, lasting 1 hour, will be free and will serve to make a comprehensive assessment of the professional’s situation and their project or proposal.

Agile methodologies will be used to quickly determine the possibilities of each project, whether it’s in the incubation phase, prototyping, testing/validation, or in the acceleration/scaling phase.

For more information, you can contact 677 95 030 or send an email to
[email protected]